signature
logotip

Na ovoj stranici možete doznati više o književniku Franu Galoviću, te prelistati preko 2000 digitaliziranih stranica njegovih pjesama, drama, pripovijesti, članaka i kritika (1903.-1914.).

  Potražite pojam
 
 
   
Linkovi:

Knjižnica i čitaonica
Fran Galović Koprivnica

Grad Koprivnica

Ministarstvo kulture RH

Arhiv Pro

Korespondencija Frana Galovića i Ivana Žilića |>

Slikovna građa

1. Fran Galović, portret
2. Fran Galović, 19.09.1889
3. Fotografija iz đačkih dana, Galović u posljednjem redu drugi s lijeva (neprovjereno)
4. S kostimiranog plesa u Streljani 1907. godine
5. Fran Galović, iz knjige Izabrana djela
6. Naslovna stranica zbirke Četiri grada
7. Naslovna strana zbirke Z mojih Bregov
8. Galovićeva klet
9. Galovićeva klijet na Širovicama blizu Koprivnice 1954. godine
10. Poprsje Frana Galovića u Peterancu, rad akademskog kipara Ivana Sabolića
11. Kazališna najava Galovićevih jednočinki Tamara i Grijeh i nehajevljeve jednočinke Život
12. Kazališna najava Galovićeve drame Mati
13. Kazališna najava Galovićeve jednočinke Pred smrt
14. Kazališna najava drame Mors regni
15. Akvarel 1
16. Akvarel 2
17. Autoportret
18. Fran Galović, Z mojih bregov - strana A
19. Fran Galović, Z mojih bregov - strana B
20. Miljenko Stančić, Fran Galović - crtež
21. Svečano otkriće spomen ploče
22. Vladimir Kostjuk, fotomontaža Galovićeve slike
23. Autograf Galovićeve pjesme Zimska priča