signature
logotip

Na ovoj stranici možete doznati više o književniku Franu Galoviću, te prelistati preko 2000 digitaliziranih stranica njegovih pjesama, drama, pripovijesti, članaka i kritika (1903.-1914.).

  Potražite pojam
 
 
   
Linkovi:

Knjižnica i čitaonica
Fran Galović Koprivnica

Grad Koprivnica

Ministarstvo kulture RH

Arhiv Pro

Članci i kritike (1902 -1914)
Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, Zagreb, 1942.

 

SADRŽAJ

ČLANCI, KRITIKE, PAMFLETI I PRIJEVODI
1. U DOLINI, rukopis, 16. IV. 1902 ... 5
2. KRITIKA DRAMATIZACIJE ŠENOINA »PROSJAKA LUKE«, rukopis iz god. 1905 ... 7
3. HRV. ZEM. KAZALIŠTE, rukopis bilježaka o prikazivanju Šenoa-Prejčeve »Seljačke bune«, Albinijeva »Naboba«, i o nekim predstavama u veljači 1906., rukopis iz god. 1906. ... 11
4. NADGROBNI GOVOR MARTINU KANTOCIJU, Hrvatsko Pravo, br. 3467 od 11. VI. 1907 ... 13
5. ZA MATERINSKU RIJEČ, Hrvatsko Pravo, br. 3518 od 10. VIII. 1907 ... 15
6. ZA SPARNIH DANA, Hrvatsko Pravo, broj 3528 od 24. VIII. 1907 ... 23
7. SKICE: LABUĐA PJESMA. JEDAN OD ONIH. PROMETE! PRIVID, Hrvatsko Pravo, br. 3546 od 14. IX. 1097. ... 28
8. »MODERNI« POJET. Hrvatsko Pravo, broj 3582 od 26. X. 1907 ... 34
9. SAN JESENJE NOĆI, Hrvatsko Pravo, broj 3631 od 24. XII. 1907 ... 38
10. LISTAK, Hrvatsko Pravo, br. 3648, od 18. I. 1908. ... 54
11. ALEKSANDROV, Mlada Hrvatska, god. I.. 1908.. str. 11 do 14 i 48—53 ... 59
12. DRAGOTIN KETTE, nedovršen ukopis iz god. 1908 ... 71
13. PRVA TRI MJESECA KAZALIŠNE SEZONE 1907/08. U ZAGREBU, Mlada Hrvatska, god. 1908.. str. 38 ... 74
14. FREUDENREICHOV JUBILEJ, Mlada Hrvatska, god. I., 1908., str. 78 ... 76
15. IMPRESIJE, Mlada Hrvatska, god. I., 1908., str. 122 ... 77
16. IMPRESIJE, Hrvatsko Pravo, br. 3766 od 6. VI. 1908. ... 79
17. PISMO IZ PRAGA. Hrvatsko Pravo, broj 3793 od 11. VII. 1908. ... 83
18. FRAGMENTI, Hrvatsko Pravo.br. 3811,3815,3817,3822 i 3825 od 1., 6., 8., 14. i 19. VIII. 1908 ... 86
19. PRIPOSLANO, Hrvatsko Pravo, br. 3886 od 31. X. 1908 ... 110
20. HASANAGINICA, Hrvatsko Pravo br. 3874, 3880 i 3886 od 17., 24. i 31. X. 1908 ... 111
21. SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ, Mlada Hrvatska god. II., 1908., str. 36—38 ... 127
22. KNJIŽEVNO PISMO, Hrvatska Smotra, knj. V., 1909., str. 71—73 ... 132
23. PREŠERN, Hrvatska Smotra, knj. V., 1909., str. 77—79 ... 138
24. OPROSNO PISMO, Hrvatska Smotra, V., 1909., str. 80—81 ... 146
25. IZABRANE PJESME Dra. ANTE KOVAČIĆA, Hrvatska Smotra, knj., V., 1909., str. 217—218 ... 150
26. HRVATSKO KOLO, Hrvatska Smotra, knjiga V., 1909., str. 297—300 .. 156
27. PISMO ZLATKU GROTIĆU, Hrvatsko Pravo, broj 4051 od 22. V. 1909 .. 164
28. »GODINA LJUBAVI«, Hrvatsko Pravo, broj 4087 od 7. VII. 1909 ... 167
29. PEDESET GODINA HRVATSKOGA KAZALIŠTA, Hrvatsko Pravo, br. 4532 (87) od 31. XII. 1910 ... 170
30. »POTONULO ZVONO«, Hrvatsko Pravo, br. 4572 (172) od 18. II. 1911 ... 175
31. ČETIRI INTERESANTNE PREMIJERE, Mlada Hrvatska, god. IV. 1911., str. 100—102 ... 180
32. OPERNI NOVITETI, Mlada Hrvatska, god. IV., 1911., str. 102 do 103 ... 185
33.
KARL SCHÖNHERR: GLAUBE UND HEIMAT, Mlada Hrvatska, god. IV., 1911., str. 227—231 ... 187
34. A.STRAŠIMIROV, SVEKRVA, Hrvatsko Pravo, br. 4748 (303) od 22. IX. 1911. ... 194
35. 26. RUJNA 1911. (ANDRIJA FIJAN), Hrvatsko Pravo, br. 4755 (310) od 30. IX. 1911. ... 197
36. REPRIZA »ROMEA I JULIJE«, Hrvatsko Pravo, br. 4756 (311) od 2. X. 1911. ... 201
37. VANJUŠINOVA DJECA, Hrvatsko Pravo, br. 4760 (315) od 6. X. 1911. ... 203
38.
CANDIDA, Hrvatsko Pravo, br. 4766 (321) od 13. X. 1911. ... 205
39. GOSTOVANJE SUZANE DESPRÉS, Hrvatsko Pravo, br. 4768 (323) od 16. X. 1911. ... 208
40. SRGJAN TUCIĆ, KROZ ŽIVOT, Hrvatska, broj 17 od 20. XI. 1911. ... 212
41. REPRIZA SCHILLEROVIH »RAZBOJNIKA«, Hrvatska, br. 24 od 28. XI. 1911. ... 216
42. E. PAILLERON, U SVIJETU DOSADE, Hrvatska, br. 37 od 14. XII. 1911. ... 219
43. I. ZAJC, OČENAŠ—ALBINI, NA PLITVIČKA JEZERA, Hrvatska, br. 40 od 18. XII. 1911. ... 222
44. GOETHE, GÖTZ VON BERLICHINGEN, Hrvatska, br. 43 od 21. XII. 1911. ...
45. DEMETROVA 100-GODIŠNJICA, Mlada Hrvatska, g. V., 1912., str. 18—19. ... 227
46. OGRIZOVIĆEV »BANOVIĆ STRAHINJA«, Mlada Hrvatska, god. V., 1912., str. 28—34. ... 229
47. NAŠE LITERARNE PRILIKE, Mlada Hrvatska, god. V., str. 41—42. ... 240
48. VOJNOVIĆEVA »GOSPOĐA SA SUNCOKRETOM«, Mlada Hrvatska, god. V., 1912., str. 42—43. ... 243
49.
»ZATVORENA VRATA«, Mlada Hrvatska, god. V., 1912., str. 43 ... 245
50. KAZALIŠNE BILJEŠKE, Mlada Hrvatska, god. 1912., str. 43—44 ...247
51. »DIE TRAUERNDE CASCADE«, Mlada Hrvatska, g. VI., 1913., str. 41 ... 249
52. NOVI HRVATSKI ROMAN, nedovršen rukopis iz g. 1913. ... 251
53. PRILOG PROCVATU HRVATSKE DRAME, Hrvatska, br. 465 od 24. V. 1913. ... 254
54. PRILOG PROCVATU HRVATSKE DRAME (Vladimir Treščec Branjski), Hrvatska, br. 472 od 2. VI. 1913.
55. MALO ODGOVORA, Hrvatska, br. 486 od 18. VI. 1913. ... 268
56. SOLINSKI CAR, Hrvatska, br. 553 od 6. IX. 1913. ... 273
57. LEGENDA O AMISU I AMILU, Hrvatska, broj 564 od 21. IX. 1913. ... 279
58. PREMIJERA OGRIZOVIĆEVA »CARA DUKLJANINA«, Narodne Novine, br. 284 od 9. XII. 1913. ... 284
59. GOSTOVANJE STANISLAVE WYSOCKE, Književne Novosti, 1914., str. 159. ... 286
60. »PURPURNE NOĆI« MILKANA LOVINCA, Savremenik, 1914., str. 371—372. ... 287

PRIJEVODI
61. HEINE, BOGOVI GRČKE, Virovitičan od 22. X. 1907. ... 292
62. AŠKERC, AUTO DA FE, Mlada Hrvatska, god. I„ 1908., str. 15—16 ... 296
63. BAUDELAIRE, TUĐINAC, Mlada Hrvatska, god. I., 1908. str. 10 ... 298
64. BAUDELAIRE, OPIJAJ SE, Mlada Hrvatska, god. I., 1908., str. 11 ... 298
65. BAUDELAIRE, KOJA JE PRAVA? Mlada Hrvatska, god. III., 1909., str. 26 ... 299
66. CHARLES BAUDELAIRE, članak, Mlada Hrvatska, god. I. 1908., str. 37—38 ... 300
67. WILDE, MLADI KRALJ, Prosvjeta, god. XXI., 1913., str. 628-642 ... 302
68. JA SNIVAM ..., pjesma, iz rukopisa od 13. VIII. 1908. ... 316
NAPOMENE. ... 317
KRONOLOŠKI PREGLED KNJIŽEVNOG RADA FRANA GALOVIĆA ... 325